Hello, Jenkins!

Posted on 28.11.2018

Takto pred rokom som sa s mojím tímom prihlásil ku kultúrnej zmene nášho korporátneho IT. Bola to pre mňa výzva presahujúca všetky...

Read More

901 Human Error

Posted on 05.03.2018

V piatkovom Release sme okrem iného pridávali do prevádzky aj šesť nových serverov, aby posilnili farmu serverov, ktoré zabezpečujú jednu...

Read More

Gene Kim: The Phoenix Project

Posted on 04.03.2018

Už roky uvažujem o tom, ako písať o svojej práci. Zaoberám sa ňou väčšinu svojho aktívneho života, ale po dôkazoch mojej existencie by som...

Read More

500 Internal Server Error

Posted on 03.02.2018

Hneď ráno som sa od Incident manažéra dozvedel, že nefunguje Úverová ponuka. Je to webová aplikácia banky poskytujúca rozhranie pre jej...

Read More