Tag: Moje filmové nebo

Alien

Tento film, podľa mňa, vyobrazil technologickú budúcnosť človeka tak presvedčivo, že keby aj nemala vyzerať takto, tak už len vďaka tomuto filmu, bude vyzerať veľmi podobne.

Read More

Touching the Void

Tento film mne ako divákovi dal všetko, čo od filmu očakávam. Film rozpráva o skutočnej udalosti – o výstupe dvoch horolezcov na horu Siula Grande západnou stenou. Ich príbeh sa stal súčasťou histórie horolezectva.

Read More

City of Angels

V tomto filme je pre mňa toľko pravdy o vzájomných vzťahoch, citoch a láske, že je mi akousi kapitolou zo základov partnerstva. Na každom kroku som v ňom nachádzal hľadanú pravdu, ktorú konečne niekto vyslovil. Očisťoval ma od zábran a vlieval do mňa čistú lásku, po ktorej som začal konečne skutočne túžiť.

Read More
Loading