Vyberte stranu

.. alebo „Ako sa stať byrokratom za pár €“.

V marci 2018 bola manželka ešte na materskej dovolenke, keď sa s jej bývalým zamestnávateľom dohodli na ukončení pracovného pomeru k 1. aprílu 2018. Keďže pred materskou pracovala, dúfali sme, že jej vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti z jej príjmov pred materskou a keďže dcérka v tom čase ešte nemala tri roky, mala naďalej poberať aj rodičovský príspevok (podľa zákona 571/2009 to bolo 214,70€). Ako sme ale rýchlo zistili, nárok na dávku v nezamestnanosti (podľa zákona 461/2003 § 106 písmeno d.) nemôže mať za obdobie, počas ktorého jej bude vyplácaný rodičovský príspevok. Takže ak chcela dávku v nezamestnanosti, nemôže poberať inú sociálnu dávku.

Pripadalo nám to zvláštne a hádam sme cítili aj krivdu, pretože byť nezamestnaný a byť rodičom sú dve odlišné životné situácie a náš zákon ich vzájomne podmieňoval. Bolo nám ale jasné, že určite chceme tú, ktorá bude pre náš rodinný rozpočet významnejšia a to sme jednoznačne očakávali od dávky v nezamestnanosti, aj keď sme v tom čase samozrejme nemali zo Sociálnej poisťovne potvrdený manželkin vymeriavací základ (§ 108), z ktorého sa dávka v nezamestnanosti počíta. Našťastie na jednej z návštev úradu manželke poradili, že ak by som rodičovský príspevok poberal ja, dostali by sme obe dávky, čo by bolo to čo sme očakávali. Vyzeralo to jednoducho.

4. apríla 2018 vypísala Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 1. apríla 2018; Čestné prehlásenie, že nepracuje a Žiadosť, že sa zrieka rodičovského príspevku na dcéru k 31. marcu 2018.

V 12/2016 sme menili trvalé bydlisko z BA V na BA II, preto nás prekvapilo, keď si Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) od nás 6. apríla 2018 vyžiadal pre svoje Oddelenie štátnych sociálnych dávok BA V Žiadosť na odstúpenie rodinných prídavkov z Petržalky do Ružinova. Úradníčka, s ktorou sme komunikovali bola taká milá, že nám okrem týchto inštrukcií poslala do mailu aj tlačivo, ktoré bolo treba vyplniť a poslať. Vybavili sme to hneď v ďalší stránkový deň. Úkon sa v úradníckom žargóne tuším nazýva Postúpenie spisovej dokumentácie, ak si dobre pamätám. Tam sme sa ale dozvedeli, že okrem žiadosti, že sa manželka zrieka rodičovského príspevku, musím ja oň požiadať.

Netuším, aký rozhodovací proces beží na pozadí schvaľovaní týchto žiadostí, ale z môjho občiansko-klientského pohľadu ide o presun príspevku v rámci rodiny a aj keď je to logický krok, že sa ho najprv treba na jednej strane zrieknuť a na druhej oň zažiadať, pripadá mi to ako neefektívne. Predsa len ak príspevok poberá jeden z rodičov, stále je to príspevok do rodiny a rodinného rozpočtu a mohlo by byť jedno, kto ho z rodičov poberá. Viem, vidím to naivne. Viem si totiž predstaviť rodiny, kde rodičia nežijú spolu alebo sa o deti rodičia ani nestarajú a tam to môže robiť komplikovanejšie. Ktovie. Každopádne chceli sme ho, mohli sme ho mať, takže sme išli do toho.

V procese riešenia tejto mojej žiadosti o poskytnutie rodičovského príspevku sme tiež zistili, že ÚPSVaR k nej bude od Sociálnej poisťovne potrebovať ešte potvrdenie, že nepoberám materskú dávku. Prosím? Tu som sa už pomaly ale iste začínal v tomto procese strácať.

16. apríla 2018 som napísal do Sociálnej poisťovne mail, či by mi vedeli poslať potvrdenie, že nepoberám materské kvôli poberaniu rodičovského príspevku, ideálne elektronicky. Už to, že sa s úradmi dá komunikovať mailom a zavše dokonca proaktívne úradníci zavolajú, aby si niečo overili, je veľké plus a mne ako klientovi štátu to strašne šetrí čas a úradom de facto rastie rozpočet. Dostal som nasledovnú odpoveď:

„Na účely priznania nároku na rodičovský príspevok otcovi dieťaťa ÚPSVaR žiada predložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že otec dieťaťa nemá nárok na materské. Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že otec dieťaťa nepoberá materské z dôvodu, že o priznanie materského nepožiadal, je podľa ÚPSVaR nepostačujúce. Z uvedeného dôvodu, ak si na ÚPSVaR uplatňujete nárok na rodičovský príspevok, je potrebné si uplatniť nárok na materské ako iný poistenec na tlačive Žiadosť o materské v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Spolu s uvedeným tlačivom je potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že ste nepožiadali zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenky a teda naďalej budete u zamestnávateľa dosahovať príjem za vykonanú prácu. Pobočka v takomto prípade po ukončení konania vydá rozhodnutie vo veci nepriznania nároku na materské z dôvodu dosahovania príjmu, ktoré môžete predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“

Odpísal som: „Príde mi to dosť komplikované na to, čo vlastne potrebujem spraviť, t.j. presunúť rodičovský príspevok z manželky na mňa, keďže ona bude poberať podporu v nezamestnanosti a nie je vraj možné, aby poberala dva príspevky od štátu. Na to je naozaj potrebné toto všetko vykonať, veď skoro všetkými informáciami Sociálna poisťovňa disponuje? Naozaj sme sa pochopili?“

Na čom som dostal potvrdenie, že: „Uvedený postup je správny. Je nutný z dôvodu, že ÚPSVaR požaduje potvrdiť skutočnosť, že vám nevznikol nárok na materské.“

Takže si to zhrňme. Na to, aby sme ako rodina mohli poberať rodičovský príspevok aj dávku v nezamestnanosti, musíme zabezpečiť, aby rodičovský príspevok nepoberala manželka ale ja. Vypísaným dokumentom sa musí rodičovského príspevku zriecť a ja oň musím ÚPSVaR požiadať. Úrad mi ale moju žiadosť zamietne, kým mu nepredložím potvrdenie Sociálnej poisťovne, že mi nevznikol nárok na materskú. To sa dá len tak, že si v Sociálnej poisťovni podám Žiadosť o materské, akoby som materské naozaj chcel poberať. Sociálna poisťovňa ale nemá iný prostriedok ako sa k takémuto rozhodnutiu dostať, len cez zamietnutie takejto žiadosti. K nemu potrebujem Čestné vyhlásenie, že som svojho zamestnávateľa nepožiadal o poskytnutie rodičovskej dovolenky a že naďalej budem u zamestnávateľa dosahovať príjem. Preto musím ísť za svojím zamestnávateľom, aby mi takéto potvrdenie vydal a môj podpis overil u notára. Tiež odo mňa žiadajú mojím zamestnávateľom potvrdenú „žiadosť o materské“, kde zamestnávateľ napíše, že mi materská nebola poskytnutá. Na základe týchto dokumentov Sociálna poisťovňa vydáva spomínané zamietavé rozhodnutie, že nemám nárok na materské a s ním idem na ÚPSVaR, kde mi potvrdia nárok na rodičovský príspevok. Manželka si v tomto okamihu už môže žiadať o dávku v nezamestnanosti. Krása! Toto by asi ani Kafka nevymyslel.

18. apríla 2018 nám došlo rozhodnutie, že ÚPSVaR odníma manželke rodičovský príspevok k 1. aprílu 2018. 23. apríla 2018 vydal ÚPSVaR manželke ešte Oznámenie o zaradení do evidencie o uchádzačov o zamestnanie a v Sociálnej poisťovni požiadala o dávku v nezamestnanosti, na čo musela doniesť: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, Oznámenie ÚPSVaR o spomínanom zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, ktoré musí obsahovať overenú informáciu od kedy a do kedy poberala rodičovský príspevok, ktoré jej vydal opäť ÚPSVaR. Po predložení týchto dokumentov, Sociálna poisťovňa prevzala žiadosť a na základe nej by jej malo prísť vyjadrenie o výške dávky v nezamestnanosti.

Pár dní na to, keď sa v Sociálnej poisťovni dostali k riešeniu žiadosti, sa ozvali, že ešte potrebujú kópiu rodného listu dieťaťa, ktorý stačilo poslať mailom. Iste, veď prečo nie.

16. mája 2018 volali manželke z ÚPSVaR, že pani, ktorá riešila jej žiadosti tam už nepracuje a jej agendu dostala nová kolegyňa. Fajn, že dali vedieť, aby sme sa zbytočne neobracali na úradníčku, ktorá tam už nepracuje. Ale už sme očakávali, že opäť vzniknú nejaké problémy. Aj prišli.

ÚPSVaR ešte potreboval nejaké potvrdenie, ktoré vyžadovala od Sociálnej poisťovne. Pani sa ma v dobrom snažila presvedčiť, že mi to v Sociálnej poisťovni vedia vydať na počkanie, ale tomu som už nebol ochotný veriť, pretože som vedel ako to tam funguje. Je tam akurát podateľňa, kde úradníčka prevezme žiadosť, prípadne poskytne tlačivo. Viac od podateľni nemožno očakávať. Vonkoncom nie vystavenie nejakého dokumentu. Napokon vysvitlo, že mi ten dokument príde poštou, takže stačí len počkať.

17. mája 2018 mi zo Sociálnej poisťovne prišlo rozhodnutie, ktoré som hneď poslal na ÚPSVaR, odkiaľ mi v podstate obratom napísali, že mi to schvaľujú, ale keďže výplatu tento mesiac sme už nestihli, tak mi to doplatia naraz v ďalšom mesiaci, čo mi samozrejme nevadilo. Dokonané.

Táto tortúra bola ako zlý sen, ale zažiť si ju na vlastnej koži malo svoj význam. Zavše tiež počujem z médií, že ľudia riešia aj ďaleko zložitejšie byrokratické lahôdky než my tu, no až keď si to človek zažije na vlastnej koži, uvedomí si, že tu niečo nefunguje ako má.

Pre mňa ako občana toto nemá ďaleko od zlého úmyslu. Veď prečo by niekto takúto byrokraciu vymýšľal, ak chce pomôcť a nie opak? Nerozumiem, ale ani som po tom nepátral, prečo máme vôbec tri inštitúcie, ktoré sa zaoberajú v podstate jednou oblasťou (MPSVaR, ÚPSVaR a Sociálnu poisťovňu) a potom si občana posielajú v nimi vytvorenej byrokracii medzi sebou ako poslíčka. Iste by som na to dostal radu perfektných a logických odpovedí, niektoré už dokonca aj mne napadajú, ako toto píšem, ale fakt je to takto postavené ideálne, najlepšie ako sa dalo? Myslím, že to nemá ďaleko od sociálneho experimentu, kde my občania beháme v štátnej byrokracii ako myši v ich labyrinte. Ale aj to by bolo lepšie ako, keby niekto povedal, že to myslel a myslí naozaj vážne.

Aby ste ma nechápali zle. Nemám absolútne nič proti výkonom úradníkov, ktorí boli zapojení do tohto procesu. Konajú v medziach zákona, čo ich ctí, práve naopak, prekvapilo ma, keď mi niektorí z nich sami od seba zavolali alebo boli ochotní s nami komunikovať mailom, aby sme nemuseli chodiť na pobočky úradov osobne, alebo nám poradili tam, kde sa hovorí, že neznalosť zákona neospravedlňuje a ani by nás nenapadalo hľadať iné riešenia. Práve vďaka úradníčkam, s ktorými sme toto riešili sa tento proces dal zvládnuť a nebyť ich, asi by sme to s našimi nárokmi na podpory nášho štátu kvôli nemu samotnému vzdali. V tom im patrí veľká vďaka.

Čo tu ale vidím je poriadna neefektívnosť štátnej správy ako celku. Úradníci zrejme musia pracovať s takým množstvom pravidiel definovaných v zákonoch a smerniciach, že sa v tom možno sami strácajú. Sú neprehľadné, nekoncepčné, polepené tými rokmi jedno cez druhé. Veď by som sa ani nečudoval, keď vidím, kto ich schvaľuje. Množstvo dávok, množstvo podmienok, v ktorých sa snažia občana nasmerovať správnym smerom, ale ten je z toho len znechutený, ako ja. Chcelo by to radikálne zjednodušenie systému, možno aj pospájať úrady, spojiť ich aj digitálne alebo elektronicky, ak chcete, aby ich denno-denná práca bola realizovaná nad jednou a tou istou databázou dát o občanovi a všetky interné „žiadosti“, si sprocesuje štát sám. Všetky informácie, ktoré odo mňa a od manželky úrady v tejto veci chceli, samozrejme okrem Čestného vyhlásenia, mali a majú vo svojich databázach a archívoch, pre čo mi pripadá šialené, že o ne musíme žiadať, aby sme ich následne druhému úradu mohli poskytli, lebo ich fakticky žiada štát pre sám seba.

No a samozrejme online služby, ktoré tu jednoducho nefungujú, by už konečne mali začať fungovať. Tie musia byť vstupnou bránou a najčastejším interface-om pre komunikáciu občana s úradom. Ak ste niekto skúšal podať daňové priznanie alebo podať nejakú žiadosť cez www.slovakia.sk, tak viete, aká je to bolesť.

Tiež by som ocenil, keby do finančných prevodov štát a jeho úrady vypisovali, akú dávku vôbec prevádzajú. Spätne ak sa pozriete na svoj účet a máte tam nejaké transakcie zo Sociálnej poisťovne, nejaké z ÚPSVaR, po čase už netušíte, čo sú to za dávky. Či je to prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dávka v nezamestnanosti alebo čo ja viem na čo ešte máme nárok, zisťujem len podľa sumy a dátumu. O tom ako fungujú finančné vzťahy medzi rodičom a školstvom, už radšej ani nejdem rozvádzať, lebo to je ďalšia katastrofa, ale to ani nebolo cieľom tohto článku. Tu som sa len chcel podeliť o jednu skúsenosť s našimi úradmi.