Vyberte stranu

Izrealsko-Palestínsky konflikt. Prečítal som takmer dvesto strán tejto knihy, kým som sa ako tak začal orientovať v komplexnosti tohto konfliktu a vo formách vzájomnej existencie Izraelčanov a Palestínčanov (najmä na území Západného brehu Jordánu). Nič, žiaden konflikt, o ktorom som dodnes čítal alebo počul, mi nepripadá taký spletitý a doslova neriešiteľný, ako tento. Po tom, čo som si prečítal, sa mi žiada uľahčiť si jeho ponímanie a povedať, že „stačí sa pozrieť“ na mapu West Banku a každý pochopí, prečo je to tak, ale to by bolo naivným zjednodušením, hoc možno dobrým začiatkom, ako tomuto konfliktu porozumieť hlbšie.

Popravde sa ani nečudujem, že mi to trvalo tak dlho. V tomto konflikte nie je nič také jednoduché, aby sa to dalo vyjadriť pár slovami. Vyžaduje seriózny záujem, možno až jeho štúdium. Nenávisť, tej je na jednej aj druhej strane dosť na to, aby to stačilo na vyvolanie vojny, nie je však univerzálna. Nie každý Izraelčan nenávidí Palestínčanov a rovnako je to aj zo strany Palestínčanov. Mnohí si navzájom pomáhajú, chápu sa, žijú vedľa seba, navštevujú sa ako susedia či priatelia alebo len kolegovia v práci. Ale tam, kde sa konflikt udomácnil, je neochota počúvať a porozumieť druhej strane, vžitá, politicky aj nábožensky hlboko zakorenená. Ľudia majú oči zasypané pieskom. Nie je to však typickou črtou tohto konfliktu, je to typickou črtou všetkych konfliktov.

Samovražedné útoky. „Okupácia“ skupovaním pôdy a vyhrožovaním chudobným, že budú ešte chudobnejší, nevzdelaným, že budú ešte nevzdelanejší. Stavanie múrov. Nelegálne väzby, bez rozdielu, či sa jedná o dospelého alebo maloletého. Strach, taký typický pre vojnové oblasti. Strety náboženských svetov, kde je obmedzený priestor na kompromisy. Keď človek otvorí oči a začne tento konflikt vnímať, chvíľami má pocit, že tam nefunguje absolútne nič. Čo oblasť života, tam je problém. Ale nie je to tak. Denno-denný život tam stále plynie. Ľudia chodia do práce, deti do škôl, prekvitá turizmus. Nájdu sa židovskí právnici, ktorí pomáhajú palestínčanom v súdnych sporoch, palestínske a izraelské ženy zakladajú spolky, ktoré sú živým dôkazom, že sa dá a vedia žiť aj v mieri. Čo reportáž, to iný pohľad.

Netreba čakať, že človek pochopí tento konflikt z jednej knihy, že mu otvorí oči a začne ho vnímať jasne, objektívne, bez emócií a múdro. To sa nedá. Dá sa ale byť raz na jednej, raz na druhej strane znepriateľných strán a snažiť sa ich pochopiť. To najľahšie a najsprostejšie je, keď sa človek pridá a usalaší na jeden z nich, len tak, kvôli sympatiám, kvôli jednému videu na Youtube, kvôli nejakej blbosti, ktorú kdesi a kedysi počul, alebo sa o nej len domnieva. Tento konflikt vyžaduje zdržanlivosť, žiadne rýchle riešenia tu neexistujú, ak vôbec nejakú sú.

(.., 1102, 1103, 1104, ..)

Share This