Vyberte stranu

Film je založený na skutočných udalostiach, a hoci film sa k nim postavil určite svojsky a ja som jeho mieru reálnosti neskúmal, svoju váhu to pre mňa malo. Skutočnosť, o ktorú sa film opieral bola taká, že Emily Rose bolo dievča študujúce na univerzite, s ktorou sa postupom času začali diať čudné veci. Začala mať nočné záchvaty pripomínajúce ťažkú hystériu, vidiny, kŕče, dokonca začala rozprávať čudnými jazykmi. Bolo strašné pozerať sa na to, čo sa jej dialo; na to ako sa jej priateľ, ktorý s ňou večer zaspával na jednej posteli, prebudil na to, že ju pri sebe necítil a zbadal ju na dlážke uväznenú v nehybnom kŕči s hrôzostrašným pohľadom upretým priamo na neho. Tuhla z toho krv v žilách.

Rodina privolala kňaza v domnení, že ide o posadnutosť diablom. Divák tu mohol sledovať, ako katolícky kňaz na takomto prípade pracuje, alebo by mal pracovať. V prvom rade musí byť on sám na niečo také ako exorcizmus pripravený, aj s jeho dôsledkami. Musí požiadať Vatikán o povolenie k exorcizmu a napokon, presne podľa návodu, ktorý je súčasťou cirkevného tajomstva, postupovať krok za krokom, až kým diabol neopustí telo. Postup môže končiť smrťou.

Film ma celkom priamo priviedol k niekoľkým novým pohľadom na Boha. V jednom momente mi totiž napadlo, že Boh je vlastne človek, žiadna tretia neľudská ani človeku podobná bytosť. Je súčasťou každého človeka, je to tá stránka každého z nás, ktorú o sebe ešte nepoznáme a navyše sa stále vyvíja. Napadlo mi aj, že démoni a anjeli, celá tá hierarchická štruktúra nadprirodzených bytostí, že to všetko vychádza z ľudskej podstaty, ktorá sa však realizuje len za veľmi špeciálnych podmienok – podmienok, ktoré sú nám stále neznáme, ale v Emily Roseovej sa také zrodili. Takýto pohľad na veci poskytuje aj nové vízie do budúcnosti. Človek už nemusí vystupovať ako figúrka na božskej šachovnici, ale vystupuje tu ako vládca svojho ľudského sveta (vládca v zmysle, že doteraz neznáme a neuchopiteľné ovládol a porozumel mu). Ale späť k filmu.

Exorcizmus sa vymyká kontrole, nadprirodzené veci sa začnú diať aj samotnému kňazovi, ako výstraha, aby sa o nič nepokúšal a zdá sa, že mu v najhorších chvíľach nepomáha ani úpenlivá moditba; Emily umiera. Smrť bola pre Emily strašná a azda aj vykúpením (napokon bola vo filme zobrazená tak, že ju prijala sama Panna Mária ako jedného z najväčších mučeníkov), a pre niektorých bola dokonca vraždou. Preto aj začína kontroverzný a pre mňa mimoriadne šokujúci súdny proces (práve toto bolo pre mňa na tomto filme najšokujúcejšie), v ktorom bola existencia Boha a tým pádom aj Diabla prijatá za úplnú samozrejmosť – samozrejmosť, ktorá by zrejme v kontexte Boha nemala byť vyslovená, pretože istý druh samozremosti a samotná viera v Boha sú si navzájom odporujúce si veci.

S podobným očakávaním som si neskôr pozrel film The Exorcist, ale hoci problematika exorcizmu je pre mňa stále veľmi zaujímavá, samotný film ma už tak nechytil za srdce ako tento príbeh Emily Roseovej.

(…, 0626, 0627, 0628, …)