Vyberte stranu

Rozvláčny začiatok, zbytočné detailizovanie a tri nezávislé línie skoro bez gradácie pôsobili na mňa rozpačito. Bolo mi jasné, že tieto tri zatiaľ nezávislé línie tu nie sú len preto, že by sa niekto ako Forsyth potreboval vyrozprávať, ale že ich niečo spája alebo bude spájať, len nie a nie sa k tomu dostať. Mal som dojem, že som sa ocitol zoči voči štýlu písania, náročnému a svojím spôsobom brilantnému a kedysi oceňovanému, ale dnes už dávno prežitému a z jeho niekdajšej slávy sa ku mne dostal len závan. Chvíľami som mal dojem, že Forsyth opisuje motýlí efekt v politickom merítku Studenej vojny, čo môj pohľad na knihu značne deformovalo.

V ZSSR vo fabrike na výrobu hnojiva na obilie sa pokazí ventil a séria zlých náhod pripraví sovietov o 70% úrody. Okrem detailu, že inžinier ako aj kontrolór obilnín zrejme aj so svojimi rodinami skončili na Sibíri, sovieti sa dostávajú do veľmi zložitej situácie. Hrozí im hladomor a to horší než za vojny. Hrozí im vážna ujma ich medzinárodnej reputácie ako neohroziteľného gigantu s nedoziernymi dôsledkami a tak zasadá politburo na čele s generálnym tajomníkom, aby našli riešenie. Jeho jednota je ale veľmi krehká.

Kým pre úradujúceho prezidenta a jeho prívržencov je prijateľnou aj keď bolestivou alternatívou nákup obilnín zo zahraničia, opozícia (pojem, ktorý sovieti nemali v slovníku) prichádza s ďaleko extrémnejším a riskantnejším návrhom a to uvrhnúť krajinu do vojny, pričom predpokladajú, že správne masírovaný a nahuckaný sovietsky ľud, ktorému sa dobre zahrá na nikdy neodumretú strunu patriotizmu, bude schopný a aj ochotný prežiť hladomor a k tomu navyše zničí západnú nepriateľsku buržoáziu. Privlastnia si ich zdroje a tým urýchlia svoje víťazstvo ideológie nad kapitalizmom. Jedna aj druhá alternatíva so sebou nesú ďalšie a ďalšie.

S minimálnou prevahou v politburu sa prezident a jeho frakcia pustí do politického vyjednávania a špionáže. Sovietom ide ale o čas. Američania zase nesmú dať svoju prevahu príliš arogantne najavo, inak by tiež arogantní sovieti mohli začať útočiť. Rýchlo sa rozbehnú rokovania a výsledkom je návrh Dublinskej zmluvy, ktorá sovietom zabezpečuje dostatok obilnín a technológie za dobré ceny a američanom zase stiahnutie sovietov z vojenských pozícií a odzbrojenie v miere, ktorá zabezpečí, že na najbližších päť rokov studená vojna výrazne zmení podnebie. Politické vyjednávania sa ale nedejú len medzi politickými blokmi, dejú sa všade a na každej úrovni, čo robí z knihy nesmierne zaujímavé počúvanie a aj ten zdĺhavý začiatok som začal vnímať ako tanečky pred veľkolepou hlavnou hrou.

Aby to bolo ešte komplikovanejšie, do tejto situácie sa, z hľadiska času aj určitých okolností, náhodou zapletie skupina ukrajincov, ktorí sa rozhodli sovietom pomstiť za genocídu. Podarí sa im spáchať atentát na šéfa KGB, podarí sa im uniesť lietadlo do západného Berlína, ale nepodarí sa im dostať do Izreala, odkiaľ by vyslali toto posolstvo do celého sveta. Pre sovietov by to bola mimoriadne devastujúca správa, pretože to neohroziteľné monštrum KGB, ktoré udržuje ZSSR pokope, by zrazu vyzeralo ako domček z karát. Nemci ich odsúdia a zavrú do väzenia. Zmobilizuje sa ale druhá časť ukrajincov a unesie najväčší tanker na svete – Freyu. Požadujú prepustenie väzňov a ich bezpečný prevoz a záruky Izraela, inak vyhodia loď do vzduchu a ekologická aj ľudská katastrofa je na svete. Tým, že sa lodi naloženej jedným miliónom ton ropy zmocnia medzi pobrežiami Anglicka, Belgicka, Holandska a Francúzska je v krízovej situácii zrazu celý západ.

Sovieti, ktorí nie sú verejne zainteresovaní na únose Freyi, musia hrať šachovú partiu s američanmi aj tu. Nemôžu si dovoliť, aby ukrajinci v Izreali prehovorili. Atentát na nich sa nepodarí a tak ostáva len vyjednávať a keďže pre sovietskeho prezidenta znamená jedno aj druhé koniec, si situácia vynucuje hľadať inú alternatívu. Alternatívu, v ktorej by bola Dublinská zmluva podpísaná, ropa z Freyi by sa nevyliala do mora a ukrajinci by neprehovorili. Keďže ani jedna strana a najmä sovieti, nemôžu ísť s kartami von a čas pre nich plynie veľmi rýchlo, kniha začína produkovať úžasnú energiu napätia.

Forsyth tu brilantne zobrazil politické rozhodnutia, túto všadeprítomnú a všeobopínajúcu mašinériu ako aj samotnú politiku studenej vojny, kde je okrem získavania dôležitých informácií hádam ešte dôležitejšie dať najavo, že ich poznáte, ale bez toho, aby ste to vyslovili. Každú alternatívu, ktorá mi napadla ako ďalšie možné východisko, Forsyth skôr či neskôr popísal a zavrhol. Názov knihy ale núti uvažovať o alternatívach, posudzovať ich a hľadať tú naozaj diabolskú. Mne osobne nepripadala taká ani jedna, alebo naopak také boli všetky a práve v tomto možno spočíva diabolskosť.

Uvažoval som tiež nad tým, koho Forsyth zamýšľal spraviť morálnym víťazom alebo hrdinom príbehu. Ukrajinských partizánov, ktorí ako trpazlíci bojovali proti sovietskemu kolosu za ukrutnosti, ktoré ukrajinskému národu spôsobil? Kapitána Freyi, ktorý si bojoval svoj vlastný súboj na lodi s kapitánom teroristov a skoro sám zastavil celú krízu? Britského tajného agenta, ktorý celý čas pôsobil ako komunikačný kanál medzi sovietmi a američanmi a v rozhodujúcej chvíli vyriekol konečnú alternatívu? Sovietskeho prezidenta, ktorý mal na vlásku svoju kariériu, národ aj svoj život a vďaka jeho vzdoru v politburu a nátlaku na američanov udržal mier? Nenašiel som tu žiadnych takých víťazov. Víťazstvo bolo ale jasné – nerušený mier.

Freya_Forsyth
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Na záver ešte trochu o Freyi. Rozmery, ktoré popisoval Forsyth sú neuveriteľné a v skutočnosti taká loď nikdy skonštruovaná nebola. Najviac sa jej priblížil Seawise Giant s 570 GWT, čo je stále skoro len polovica toho, čo by mala byť schopná niesť Freya. Každopádne, predstava ležať niekde na streche kapitánskeho mostíka takéhoto kolosu uprostred oceánu a sledovať nočnú oblohu, by mohlo byť úžasné a asi som si stvoril ďalší životný sen. Bezpečie takejto lodi na tak opustenom mieste je čosi luxusné a zároveň fascinujúce. Bezpečie je totiž len ilúzia. Oceán, teroristi, čo mi ukázala aj táto kniha ako aj film Captain Phillips, sú ako neustále číhajúce hrozby, ale tú krátku chvíľu luxusu si tam určite možno aj teraz niekto užíva.

(…, 0856, 0857, 0858, …)

Share This