Vyberte stranu

Ústredná postava príbehu, armén žijúci vo francúzsku Gabriel Bagratian, prichádza v roku 1915 so svojou ženou a synom do svojho rodného domu v tureckom Yoğunoluku. Nešťastnou zhodou okolností v rokoch 1915-1918 v Turecku prepuknú deportácie Arménov, počas ktorých zahynie približne 1.2 mil. Arménov. Tí sa Turkom bránia asi na dvadsiatich miestach poväčšinou východnej časti Turecka a toto je príbeh jedného takéhoto odboja, nie ani najväčšieho ani najmenšieho, ale zrejme ako jediné bolo inšpiráciou ku knihe, ktorá ju aspoň v takejto forme dochovala ďalším generáciám.

V centre príbehu je hlavná postava veliteľa Gabriela Bagratiana (v skutočnosti Der Kalousdian) s jeho myšlienkami a rozhodnutiami ako manžela, otca, kresťana a ako veliteľa, jeho najbližšia rodina a ľudia, s ktorými pracuje a bojuje. Príbeh je o prípravách a dlhých štyridsiatich dňoch obliehania Mojžišovej hory (Musa Dagh) Turkami, ktoré 5.9.1915 ukončí príchod francúzskeho krížnika Guichen a z 5500 Arménov sa väčšina zachráni.

Pre mňa osobne bolo počúvanie zaujímavé hlavne z dôvodu, že som dovtedy o Arménskej genocíde nepočul a hoci som sa celkom hlboko zaujímal o genocídou Židov počas 2. sv. vojny, mal som za to, že to bola široko ďaleko najväčšia genocída v celosvetovom meradle. Táto kniha mi ale otvorila dvere k poznaniu, že je len jednou z ďalších a v inej knihe od Philipe Zimbarda Luciferov efekt, ktorú som v tomto čase začal čítať zisťujem, že ich bolo oveľa viac. Nejde teda len o zaujímavé ale z hľadiska histórie aj veľmi poučné počúvanie.

Map

(…, 0775, 0776, 0777, …)